DLA INWESTORÓW

w ramach doradztwa rynku nieruchomości oferujemy państwu następujące usługi w zakresie:

  • pomocy przy zakupie nieruchomości,
  • pomoc w uzyskaniu dokumentacji dotyczącej nieruchomości,
  • pomoc w trakcie całego procesu inwestycyjnego,
  • odwołań od decyzji administracyjnych dotyczących naliczenia opłat adiacenckich i planistycznych,
  • odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone lub przejęte,za spadek wartości, służebności przesyłu
  • sporządzania analiz rynku oraz efektywności inwestycji w nieruchomości,
  • opracowań skutków finansowych sporządzania i zmiany planów zagospodarowania przestrzennego

Szybkie wyszukiwanie